Hanukkah at Beaver Pond

 • 131905086_10158016999211925_4561211172673723568_o
  photo by John Samolyk
 • 131908488_10158016999186925_8049478057499822509_o
  photo by John Samolyk
 • 131909948_10158016999096925_8687199108554027764_o
  photo by John Samolyk
 • 131891414_10158016999191925_5372835500360282062_o
  photo by John Samolyk
 • 131904142_10158016999106925_6537090783087426040_o
  photo by John Samolyk
 • 131905162_10158016999101925_1476067647452800604_o
  photo by John Samolyk
 • 131922139_10158016999021925_2060226763624415245_o
  photo by John Samolyk
 • 131909249_10158016999366925_7721593260370774170_o
  photo by John Samolyk
 • Untitled-2
  photo by John Samolyk
 • 131909078_10158016999281925_6921932860470734570_o
  photo by John Samolyk
 • 131897064_10158016999436925_4973559105124997204_o
  photo by John Samolyk